Gather Town v online výuce

Jeden z nejzajímavějších nástrojů do skupinových hodin. Nechte své studenty pracovat v týmech, volně se procházet či plnit úkoly. To vše ve 3D v prostoru, který si přizpůsobíte vy sami.

Gather Town v online výuce

Jeden z nejzajímavějších nástrojů do skupinových hodin. Nechte své studenty pracovat v týmech, volně se procházet či plnit úkoly. To vše ve 3D v prostoru, který si přizpůsobíte vy sami.

O čem je řeč?

Gather Town je webová aplikace, která původně není vůbec aplikací vzdělávací. Vznikla pro zaměstnance firem, jako online co-workingový prostor. Prostor, kde se snadno zaměstnanci mohou potkat na jednom místě, ve stejný čas. Podle svých preferencí. A v utvořených skupinách či týmech diskutovat o pracovních věcech. Všechno výše uvedené vyhovuje i vzdělávacím potřebám skupiny studentů.

Gather Town je skvělý právě v tom, že můžete své studenty pozvat na jedno místo. Vzhled místa si můžete vybrat z nepřeberné nabídky Gather Townu. Může to být třída, park, planeta, a mnoho dalších možností dle vašeho gusta.

Na úvodní straně gather.town najdete i krátké instruktážní video, které vás provede aplikací a seznámí vás se všemi možnostmi, které se tam nacházejí.

V prostoru, který si vyberete, můžete provádět úpravy, vkládat předměty, různý nábytek, interaktivní tabule a mnoho dalšího. Ke každému předmětu dále můžete připojit link na webovou stránku, obrázek nebo video (tak, jak to vidíte vpravo na fotografii). Kolegové se mě často ptali, jak připojit textový dokument. Doporučuji vám použít google dokument, který publikujete na web (funkci naleznete v každém dokumentu v záložce “soubor”). Tento nově vytvořený web pak připojíte do aplikace Gather Town.

Znamená to tedy, že si můžete přizpůsobit prostor tak, aby poskytl vašim studentům zdroje a materiály, se kterými máte v plánu při výuce pracovat. Rovněž v prostoru najdete (nebo je tam umístíte) interaktivní tabule. Tyto tabule fungují jako většina online tabulí, nabízejí tedy mnoho funkcí a opět je můžete využít dle své fantazie. Od 1.10.2021 však Gather Town přestal používat tabule Cocreate whiteboards. Pokud jste v nich měli již něco vytvořeného, měli jste možnost si to stáhnout a uložit. Objekty, ke kterým jste umístili tuto tabuli můžete smazat. Dále bude Gather Town nově spolupracovat s tabulemi Eraser.

V tomto vámi vytvořeném a přizpůsobeném prostoru se studenti pohybují volně či podle zadání. Mohou volně měnit skupiny, týmy, ve kterých pracují a mohou volně přecházet. To je velká změna oproti již tak funkčním breakout rooms. Přibývá nám zde 3D faktor.

Pokud se domníváte, že se studenti musí vzájemné slyšet a tedy se rušit, není tomu tak. Slyší se pouze lidé, kteří se nacházejí blízko sebe. Poznáte to i podle jasnějších obrysů daného avatara. Pokud se jeden od druhého lehce vzdálíte, již se neslyšíte. Stejně jako mikrofon, funguje v Gather Town i kamera. Studenti i učitelé mají tedy samozřejmě možnost se vidět.

Učitel má však možnost na několika speciálně označených místech v prostoru mluvit ke všem studentům najednou a zadávat doplňující pokyny, instrukce k aktivitám a povely k práci.


Všechno v podstatě funguje velmi podobně, jako v reálné třídě. A právě tento prvek možnosti pohybu činí aplikaci přitažlivější, než je většina jiných.

Věnujte také prosím zvýšenou pozornost tomu, jaké prostory vytváříte. Studentům pak můžete poslat link, který bude fungovat 24 hodin, nebo permanentní link. Záleží na vás, pro co se rozhodnete a k jakému účelu bude vaše třída sloužit.

Aplikace Gather Town je v základní verzi zdarma. Není potřeba za ni nic platit. Troufám si tvrdit, že vám bezplatná varianta bude vyhovovat pro všechny vaše potřeby. Já osobně jsem za aplikaci nikdy neplatila. Potřebu placené varianty si umím představit ve chvíli, kdy byste pracovali se skupinami, kde je více než 24 lidí. S takovými skupinami jsem též pracovala, ale vybrala jsem si pak jiné nástroje, které nebyly omezené počtem 25 účastníků.

Jak s tím do praxe?

Osobně využívám tuto aplikaci k aktivitám, které bych zadávala v klasické třídě. Můžete zde vymýšlet různé chodící a běhací aktivity, běhací diktát. Studenti mohou chodit od jednoho k druhému a zjišťovat odpovědi na různé otázky. Například my jsme v tomto prostoru trénovali použití slov než, , kdybych, dokud atd. Vyptávali se svých spolužáků, co budou dělat, až dostudují, až budou mít děti atd. Co by chtěli stihnout, než půjdou do důchodu. Co chtějí stihnout, dokud je jim pod 30 let. Variant je mnoho. Ráda aplikaci využívám na skupinové práce, ve skupinách se potom studenti mohou vystřídat, kde mohu promíchat skupiny. Zároveň jsem tento prostor využila i pro tak zvaný konverzační den, na který zvu své kamarády rodilé mluvčí, kteří si s mými studenty povídají na různá témata. Skupinky se opět mohly mísit dle zájmu a tématu, o kterém se diskutovalo. Nebo jsme hráli různé konverzační hry a skupinky se měnily podle mých příkazů.

Možností je mnoho. Jedná se vlastně jen o skořápku, obal, který si každý z nás jistě naplní podle svých představ a vlastní fantazie. Domnívám se však, že nám může přinést do výuky zase něco nového a neprozkoumaného, čímž zvýšíte angažovanost svých studentů bez ohledu na jejich věk a úroveň jazyka.

Pokud by vás podobná tématika zajímala více, najdete článek blízký tomuto ve sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka pro rok 2021. Kde kromě aplikace Gather Town píši ještě o aplikaci Flipgrid.

Mgr. Jana Hudečková

vystudovala na Pedagogické fakultě UK. Vyučuje 14 let český jazyk cizince prezenčně a nyní hlavně online v denních skupinových kurzech. Věnuje se i individuální výuce. Natáčí výuková videa pro studenty češtiny, vydává podcast Učíme se česky. Nově působí jako vedoucí online vzdělávání v jazykové škole GoStudy group s.r.o.

Obrazový materiál v článku pochází z www.gather.town