Pohoda jako zásadní předpoklad pro efektivní online učení jazyků

V článku najdete minimálně 7 tipů, které vám pomohou nastolit pohodu v online lekcích jazyků. Podíváme s Lenkou Málkovou i hlouběji do mozku na jeho reakce a jeho potřeby a zkusíme nalézt správnou hladinu dopaminu.

Pohoda jako zásadní předpoklad pro efektivní online učení jazyků

Minimálně 7 tipů, které vám pomohou nastolit pohodu v online lekcích jazyků. Podíváme s Lenkou Málkovou i hlouběji do mozku na jeho reakce a jeho potřeby a zkusíme nalézt správnou hladinu dopaminu.

Jestli budou online lekce pohoda a nebo stres, záleží z velké míry na lektorovi. Ten má zkušenosti, umí jazyk, má pedagogické nadání, zapálení pro věc a v neposlední řadě by měl svým studentům trochu vidět do hlavy i chápet jejich reakce i chování. Není to úplně snadný koktejl k umíchání. S Lenkou Málkovou se pojďme podívat na to, jak zajistit onu zmiňovanou pohodu do online lekcí. Dostaneme do naší lektorské kuchyně minimálně 7 tipů jak toho docílit. Až článek dočtete, zamyslete se nad tím, jestli i vy máte pohodu v lekcích, při přípravě, s kolegy apod.

Pohoda jako zásadní předpoklad pro efektivní online učení jazyků

Proč je z hlediska fungování našeho mozku tak důležité, aby se klient cítil na jazykové lekci komfortně a jak takové prostředí zajistit i v online prostředí?

Emoce jsou propojeny s mozkem a tak vše souvisí se vším

Tím, že klientovi umožníme, aby se cítil dobře, pomáháme mu, aby jasněji myslel, lépe zapojil svoji pozornost a následně si i více pamatoval. A naopak, v napětí a stresu se schopnost učení nových věcí radikálně snižuje.

Amygdala se nachází v centru našeho limbického emočního mozku a je neustále ve střehu, aby reagovala na potřeby základního přežití, neboť její primární úlohou je odhalit nebezpečí. Pokud amygdala odhalí hrozbu, vstupuje na scénu pud sebezáchovy a veškerá energie proudí tímto směrem. Z tohoto důvodu dochází v jiných částech mozku k jejich zablokování nebo omezení. Tím dojde také k zablokování hipokampu a prefrontálního kortexu, tedy částí mozku, které jsou klíčové pro proces učení.

Amygdala reaguje podle emocionální reakce buď pozitivně nebo negativně a vysílá signál do hipokampu. Je tedy důležité, aby se limbický systém klienta nacházel v klidovém stavu a dovolil tak mozku fungovat bez bloků a omezení.

Model SCARF Davida Rocka tuto myšlenku rozebírá hlouběji a do dalších souvislostí.

Tipy, jak zajistit pohodu i na online lekci

1. Začátek a konec lekce

U online výuky mi docela chybí takové to navození úvodní atmosféry nabídnutím šálku kávy nebo čaje a oční kontakt, kdy vycítím, jestli je dotyčný unavený nebo naopak nabitý energií. Proto si u online výuky dávám záležet na „small talk“ na začátku lekce, kdy se zeptám nejen na to, jak se mu aktuálně daří, ale také jestli se v tuto chvíli cítí pohodlně ve svém zázemí, něco ho neruší a je připravený na lekci.

Na konci lekce si jak u fyzické, tak online výuky nechávám dostatek času na shrnutí lekce. Přijde mi, že u online výuky se to dá lépe ukočírovat, stále vidím čas a diskuse nejsou tak rozvláčné. Nechám klienta zhodnotit jednotlivé aktivity a domluvíme se na domácí přípravě a obsahu další lekce. Když dáte klientovi důvěru a předáte mu žezlo, aby rozhodoval on, jeho zapojení a motivace se násobně zvýší a vy jako lektor získáte ihned cennou zpětnou vazbu o klientových preferencích.

2. Mapování - co se bude dít

Ke zklidnění hodně pomáhá, když klient ví, co se na lekci bude dít. Opět to souvisí s naším limbickým systémem a navozením bezpečného prostředí.

Buď můžete předem poslat materiály, aby měl klient možnost si je projít a vytisknout. Někteří klienti vyloženě potřebují mít materiál vytištěný před sebou, pomůže jim to jednak pro takové to uklidnění a pak také pro lepší orientaci v textu, zvýrazňování a další práci s materiálem. A proto je potřeba, aby lektor lekci naplánoval pár dní před tím, než se bude konat.

Další věcí, kterou doporučuji, je na začátku každé lekce říct, co se bude dít. Informovat, jak lekce proběhne, a zeptat se klienta, jestli s tím takto souhlasí. Toto ujasnění pomáhá lektorovi i klientovi zaměřit pozornost stejným směrem. Mapování může probíhat po celou dobu jako taková GPS navigace celé lekce, kdy pokaždé stručně uvedeme, co se bude dít dál.

3. Množství probrané látky

Jestli aktuálně učíte své dlouhodobé klienty z fyzických lekcí online, nehroťte to a zaměřte se na opakování a prohlubování dosavadních znalostí tak, aby se klient během lekce cítil komfortně a po lekci měl radost, jak mu to dobře šlo.

4. Zpětná vazba

Zjistěte si, jakým způsobem chce klient být opravován. Mělo by to být součástí úvodní lekce, kdy si s klientem ujasníte jeho cíle a záměry. Někdo chce vše slyšet hned, na jiného se musí jemněji a někomu vyhovuje přehledný soupis udělaných chyb.

Během online lekcí je důležité mnohem pečlivěji zvážit časté skákání do řeči opravováním. Doporučuji spíše psát si poznámky – ideálně právě třeba do sdíleného dokumentu (například Google Sheet) a po ukončení aktivity to s klientem projít. Někdy napíši do sdíleného dokumentu celou větu tak, jak ji klient řekl a nechám ho, ať si sám chybu najde.

Naučila jsem se u dávání zpětné vazby používat techniku „sandwich“. Prvně řeknu něco pozitivního, pak přejdu k věcem, na kterých je potřeba zapracovat a ukončím to opět něčím, co se klientovi povedlo.

Pozitivní zpětná vazba je v každou dobu pro mozek velmi užitečná, protože nám pomáhá udržovat emočně pozitivní stav (vzpomeňte si na amygdalu z úvodu článku).

Náš mozek je neurochemickou továrnou. A jednou z hlavních chemických látek je dopamin. Díky dopaminu cítíme zaujetí a touhu. Je velmi důležitý pro zacílení pozornosti a jako palivo pro mozek. Počet nervových spojení záleží na správné hladině dopaminu. A my jako lektoři můžeme jednoduše aktivovat reakci na odměnu a tím zvýšit hladinu dopaminu – pochvalou, oceněním, uznáním. Pochválit se dá správně vyslovené slovíčko, ocenit čas věnovaný přípravě a uznat každá snaha.

5. Přehlednost ano, přehlcenost technikou ne

Rozeberte s klienty i to, jak jsou technicky zdatní, jak se během lekce cítí a s jakými nástroji jsou zvyklí běžně pracovat. A na základě toho zvažte, jestli z Vaší oblíbené vychytávky na tabuli Miro, bude stejně nadšený i klient, když se musí do systému registrovat a minulý týden jste ho museli navigovat při registraci do jiné aplikace.

Já mám například sdílené dokumenty na Google Disc, ale některým klientům posílám důležité věci z lekcí i do mailu. Byli na to totiž takto zvyklí někdy i celé roky a tak po určitou přechodnou dobu budu využívat tento dvojí systém, než úplně přejdu jen na sdílené soubory a dokumenty.

6. Studijní předpoklady klienta - učební styl

Určitě každý lektor vnímá, jaké metody klientům vyhovují a tak na to nezapomínejme ani u online lekcí. Pokud ještě klienta neznáte a on sám si není vědom toho, jaký způsob učení mu nejvíce vyhovuje, potom hodně pomáhají otázky týkající se dětství. Jak se vám dobře učilo ve škole? Co vás bavilo? Co bylo nesnesitelná nuda a proč vám nevyhovoval takový styl výuky?

Víme-li, že klientova slabá stránka jsou poslechy, nestresujme ho pouštěním poslechů přímo na online lekci, vždyť občas je špatně slyšet i to, co říkáme, sem tam vypadne spojení úplně a kvalita zvuku je jiná. Dejme místo toho klientovi poslech jako práci na doma, kdy si s tím bude moct pracovat v klidu a k tomu mu dejme ještě nějakou pomůcku (například vypsaná nejtěžší slovíčka a ty s ním ještě na lekci projděme). Mluvím tu o případech, kdy se nám díky karanténě klient přesunul z lekce fyzické do té online a nemá s ní žádné předchozí zkušenosti.

Také pozor na konverzace. Jsou typy lidí, kteří neradi mluví spatra. Natož v cizím jazyce. A navíc ještě online. Pro ně mějme vždy přichystaný nějaký podpůrný materiál, ze kterého se můžeme odrazit. A ideálně najděme společně s klientem témata vhodná ke konverzaci, kde on se bude cítit jako ryba ve vodě ve svém mateřském jazyce a pak nám to půjde dobře i v tom cílovém.

Přeji nám všem – lektorům i klientům – během online výuky klidový stav našeho limbického systému, správnou hladinu dopaminu a pohodu ;-)

Lenka Málková

Certified Neurolanguage Coach ®, lektorka angličtiny, autorka projektu Cesta k jazykům

Vlastním malé jazykové studio na Znojemsku. Vedu kurzy angličtiny individuální, v malých skupinkách i firemní. Mým darem je empatie, umím lidem naslouchat a baví mě vymýšlet pro každého mého klienta přístup na míru - podle toho, jaké jsou jeho předpoklady k učení a jaký má životní styl. Společně hledáme způsoby, jak se obklopovat angličtinou přirozeně. Díky využití koučovacích přístupů jsem pro své klienty průvodcem na jejich cestě za poznáním angličtiny. Dále nabízím jazykový koučink pro velmi motivované klienty v angličtině metodou neurolanguage coaching® přes Skype.

V online projektu Cesta k jazykům sdílím inspiraci k tomu, JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY novým pohledem, kdy se podíváte nedjříve dovnitř sebe a na základě uvědomění si svých předpokladů k učení se obklopíte jazykem tak, aby to bylo pro Vás maximálně efektivní a aby Vás to bavilo ️

blog: https://cestakjazykum.cz/blog/

Jestli Vás téma zaujalo, neváhejte si pustit následující rozhovor s Alžbětou Hláskovou. Je trochu z jiného úhlu pohledu: Jak vytvořit bezpečné prostředí při online hovorech?